Skip to main content

Lotteriregistrering

Kultur-, fritids- och tekniknämnden ansvarar för att registrera lotterier i Falkenbergs kommun.

Vad räknas som lotteri?

Tänk på att det finns olika typer av lotterier. Aktiviteter som till exempel kortspel, vadslagning, marknads- och tivolinöjen (pilkastning, bollkastning med mera) räknas också som lotterier. I princip alla lotterier i Sverige styrs av spellagen. Det statliga organet för lotterier heter Spelinspektionen. På deras webbplats hittar du detaljerad information om allt som har med lotterier att göra.

Vem får anordna lotteri?

Kommunen kan registrera lotterier till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. En registrering gäller i fem år och kostar 400 kr.

Vilka krav finns för en registrering?

Registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § i spellagen

Krav för registrering:

 • Lotterierna bedrivs inom den kommunen där föreningen är verksam
 • Lotterierna får inte bedrivas från en fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag
 • Det finns en utsedd kontaktperson för lotteriet
 • Värdet av insatserna i lotteriet får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.
 • Värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 procent av totala insatsbeloppet
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs

Vid varje ansökan om registrering ska följande handlingar alltid bifogas:

 • Ansökan på särskild blankett
 • Protokollsutdrag innehållande beslut om att ansöka om registrering för lotteri, förslag till lotteriföreståndare samt tid för lotteriet
 • Föreningar som inte är bidragsberättigade hos Kultur-, fritids- och tekniknämnden ska bifoga stadgar och senaste verksamhetsberättelse

Här ansöker du om lotteriregistrering

När behövs det inte en registrering?

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller att följande krav är uppfyllda. 

 • Lottpriset är högst 1/4000 av ett prisbasbelopp.
 • Vinsterna är endast varor.
 • Värdet av den högsta vinsten är högst 1/6 av ett prisbasbelopp.
 • Lotteriet bedrivs inom en kommun.
 • Lotteriet bedrivs i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning eller bingospel.

Är ni osäkra på om ni behöver en registrering så läs mer i spellagen 3 kap 5 § eller kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Spellagen 3 kap. 5 §

 1. Som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2 § och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med
  a) en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person anordnar eller deltar i
  b) ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller
 2. där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, och som utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och i samband med
  a) en offentlig nöjestillställning
  b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
  c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Hur går kontrollen till?

Föreningen utser en lotteriföreståndare och kultur-, fritids- och teknikförvaltningen tillsätter en lotterikontrollant. Innan lotterier börjar ska lotteriföreståndaren och kontrollanten vara överens om alla detaljer som rör lotteriet. Kontrollanten ser till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och kan också hjälpa föreningen med tips och råd. Det är kontrollanten som gör vinstdragningen. När allt är färdigt ska lotteriet skriftligt redovisas av föreningen till kontrollanten