Skip to main content

Mat inom äldreomsorgen

Du som bor på särskilt boende får näringsriktig mat lagad av Falkenbergs kommuns personal. Du får till stor del ekologisk, närproducerad och miljömärkt mat.

Matsedel

Matsedeln är årstidsanpassad och bygger på traditionell husmanskost.

Här kan du se aktuell matsedel för äldreomsorgen

Äldreomsorgens mat via mobilen

På mobilen kan du snabbt och enkelt se matsedeln inom äldreomsorgen om du laddar hem appen Omsorgen. Varje matsedel visas flera veckor i förväg.

Särskilt boende

När du bor på ett särskilt boende serverar boendet dig alla dygnets måltider. Du får frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål. Du har möjlighet att påverka menyerna och ha önskemål om den mat som serveras. Du väljer själv om du vill äta maten tillsammans med andra eller enskilt.

Måltiden som helhet

Måltiderna fyller en viktig social funktion och är en viktig del av vården och omsorgen.

När du blir äldre äter du ofta mindre portioner än tidigare, samtidigt som ditt närings- och energibehov är minst lika högt som tidigare. Därför ska maten som serveras inom vård och omsorg för dig som är äldre vara näringstät, det vill säga innehålla mycket näring i små portioner.

När måltiderna fördelas över dygnet ökar möjligheterna att täcka ditt energi- och näringsbehov. Lite och ofta är ledorden!

Under året skapar vår personal i köken "gyllene tillfällen" för våra gäster i äldreomsorgen, som till exempel grillning, ”sju sorters kakor” och temamiddagar som Nobelmiddag och kräftskiva.

Samarbete mellan personal och kök

På boendet finns det ett kostråd bestående av kökets personal, boendets personal och representant för de boende. Dessa träffas minst två gånger per år och där diskuteras önskemål om maträtter, trivselaktiviteter samt synpunkter på maten.

Mat via hemtjänsten, matdistribution

Du som är beviljad matdistribution får hem kylda matlådor en gång i veckan. Matlådorna produceras och levereras av företaget Sodexo.

Mat på mötesplatserna

Som senior kan du om du vill äta lunch på våra mötesplatser. Du behöver beställa i förväg på respektive mötesplats. 

Läs mer om kommunens mötesplatser för seniorer