Skip to main content

Stöd i ditt föräldraskap

De flesta föräldrar går någon gång igenom perioder där man har utmaningar i sitt föräldraskap. Om du är förälder och behöver råd eller stöd så kan du vända dig till oss på behandlingsenheten.

På behandlingsenheten jobbar vi med familjer som har barn och ungdomar som är 0-20 år gamla.

Fem fria stödsamtal

Att vara förälder innebär glädje och hopp, men också oro och svårigheter. Har du som förälder bekymmer med att få vardagen med ditt barn att fungera? Du kan höra av dig till oss för att få råd och stöd i din föräldraroll. 

De frågor du brottas med kan till exempel handla om:

  • Konflikter i vardagen
  • Hur man hanterar sociala medier
  • Gränssättning
  • Droger, alkohol eller spel

Vi erbjuder fem fria samtal. Samtalen är kostnadsfria och sker utan journalföring och dokumentation. Behöver du ytterligare stöd hjälper vi dig att ansöka om det via en socialsekreterare.

Kurser och gruppstöd

Behöver du stöd och strategier för att stärka ditt föräldraskap? Vill du lära känna andra föräldrar och utbyta erfarenheter? Falkenbergs kommun har gratis kurser och gruppverksamheter som du som förälder kan anmäla dig till.

Aktuella kurser just nu

Kontakta oss

Behandlingsenheten

Övrig hjälp

En väg in - kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland

En väg in är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. Både du som förälder, en annan anhörig eller barnet själv kan ringa hit.

Efter ett telefonsamtal med en specialistutbildad sjuksköterska kommer du att få rådgivning eller bli guidad vidare till den verksamhet i vården som bedöms möta ditt barns behov på bästa sätt.

Här kan du läsa mer om En väg in

Familjecentralen i Skogstorp

Familjecentralen i Skogstorp vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 0-6 år. I Familjecentralens lokaler finns både öppna förskolan och BVC. Du kan även få råd och stöd i din föräldraroll av vår socionom, både i enskilda samtal och i grupp.

Välkommen att komma förbi eller höra av dig på telefon 072-14 19 320

Familjecentralen i Skogstorp länk till annan webbplats

Nationellt stöd

Bris stöd till vuxna om barn

På Bris.se hittar du som vuxen stöd, tips och information om frågor som rör barn och unga. Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. De som svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du som vuxen ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre.

Bris vuxentelefon har nummer 0771-50 50 50 och är öppet alla vardagar 9-12. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan vara anonym.

Läs mer om Bris här.länk till annan webbplats

Attention

Attention är en intresseorganisation för alla med och anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsavvikelser så som: ADHD/DAMP, Asperger Syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, dyslexi/dyskalki och liknande diagnoser.

Läs mer om Attention härlänk till annan webbplats.

Föräldralinjen - Mind

När du känner dig osäker i din föräldraroll, eller är en nära vuxen till ett barn vars situation du oroar dig för, kan det kännas bra att få prata med någon professionell. Hos oss på Föräldralinjen får du möjlighet att både ställa frågor och bolla tankar för att hitta nya förhållningssätt och vägar till en bättre situation.

Föräldralinjen - stödlinje för dig som är orolig för ett barnlänk till annan webbplats