Skip to main content

Ökande polarisering och misstro

Skillnaderna inom områden som ekonomi, utbildning, kultur, värderingar och verklighetsuppfattning ökar mellan grupper. Den snabba samhällsomvandlingen påverkar vissa grupper mer än andra och bidrar till den ökande polariseringen.  

I Sverige ökar klyftan mellan dem som tjänar lite och mycket mer än i något annat OECD-land och den är högre än i övriga nordiska länder. Ensamstående utlandsfödda föräldrar är en extra sårbar grupp när det kommer till inkomstrelaterad ojämlikhet. Utvecklingen bidrar till vikande tillit, ökad otrygghet, minskad social rörlighet och ökade spänningar mellan olika grupper.

Digitalisering har för- och nackdelar

Den digitala utvecklingen gör det möjligt för fler människor att göra sin röst hörd, vilket är både bra och dåligt. Det är lätt att lura andra genom att fejka stöd eller starta hatkampanjer. Det kan leda till att kommunen eller andra organisationer utsätts för ryktesspridning och hot. Dessutom styrs sociala medier så att användaren mest ser och hör åsikter som stämmer överens med de egna, och mer sällan konfronteras med åsikter som utmanar.

Hot och hat ökar

Förekomsten av hot och hat riktat mot både anställda och förtroendevalda i kommuner och regioner ökar. Att föra fram och sprida hot och hat har blivit enklare. Uttalanden kan få snabb spridning i sociala medier och på så sätt få större genomslagskraft i dag än tidigare. En utveckling som är allvarlig för alla som drabbas men som också riskerar att leda till konsekvenser för invånare och för det demokratiska samhället i stort.