Skip to main content

Tillförlitlig information

Fri debatt, åsiktsskillnader och att försöka övertyga andra är viktiga delar i ett fungerande demokratiskt samhälle. Korrekt och bekräftad information gör det möjligt för dig och andra människor att fatta väl avvägda beslut.

Falsk och vilseledande information utnyttjar sårbarheter i samhället för att störa det offentliga samtalet och stötta en främmande eller dold agenda. Fundera därför kring vad syftet är bakom information du ser, hör eller läser.

Läs mer hos Myndigheten för psykologiskt försvar och på deras sida "Bli inte lurad" där de enkelt förklarar när du ska se upp, hur du kan kolla källan till en uppgift och hur du kan tänka för att få information du kan lita på, bland annat.