Skip to main content

Omställningskraften blir en nyckelfaktor

Det är ingen enkel uppgift att navigera i den mångfald av komplexa utmaningar som samhället står inför. I den tid vi befinner oss i växer det fram en trend som kräver nya tänkesätt – behovet av omställning.

Trenden drivs på av en accelererande utveckling inom teknik, ekonomi samt säkerhets- och geopolitik och kräver nya, mer innovativa arbetssätt som omfamnar både förnyelse och transformation.

Tänka nytt ersätter ständiga förbättringar

Traditionella arbetssätt med fokus på ständiga förbättringar och gradvis utveckling är inte tillräckligt för att möta många av de utmaningar samhället står inför, vi behöver i många fall tänka helt nytt och utveckla helt nya arbetssätt. Behovet av att utveckla nya lösningar gör att vår målstyrning behöver kompletteras med ett mer målsökande arbete och mer agila processer.

Effektivisera och utforska 

En viktig förutsättning för omställning blir en organisations förmåga till ”tvåhänthet". Att kunna balansera effektivisering och förbättring av nuvarande verksamhet med innovation och utforskning av nya lösningar.