Skip to main content

Bredda din rekrytering

Är du arbetsgivare och i behov av kompetensförsörjning?Arbetsmarknadsavdelningen kan hjälpa dig att tänka bredare i ditt sätt att tillsätta ny personal.

Behoven av välfärdstjänster ökar stort men inte arbetskraften. Allt färre ska försörja allt fler. Samtidigt står många utanför arbetsmarknaden. Genom breddad rekrytering tar du tillvara kunskapen hos en person som har svårt att få jobb.

Vi kan hjälpa dig att:

  • Se över din arbetsplats och dess behov av arbetsuppgifter
  • Utforma tjänster som kompletterar medarbetarna på arbetsplatsen så att de kan utföra sitt kärnuppdrag.
  • Matcha tjänsterna och ta tillvara kompetensen hos personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning.

Vi arbetar efter metoden Supported Employment och ger arbetsplatsnära stöd till dig, dina medarbetare och den du söker.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!