Skip to main content

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, förkortat VMA, är ett varningssystem för allmänheten.

Det används för att varna människor om att någonting allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, appar, sms och ibland utomhuslarm.

VMA i radio och TV

Vid en allvarlig händelse då det är fara för liv och hälsa sänds ett varningsmeddelande i radio och TV. I samband med att meddelandet sänds bryts övriga sändningar. Meddelandet upprepas därefter inom fem minuter.

Utomhuslarm

Utomhuslarmet, som kallas Hesa Fredrik, testas fyra gånger om året för att säkerställa att det fungerar.
Larmet testas alltid den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Hör du utomhuslarmet vid annan tidpunkt än när testet utförs, ska du gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4.

Så låter larmet

Vid utomhuslarm ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter. När faran är över hörs en 30–40 sekunders lång och ihållande signal.

Om VMA i Halland, Viktigt meddelande till allmänheten

Om VMA (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)