Skip to main content

Galtås 1:11 får arkitekturpris för nyproduktion

Nu har bygglovsnämnden beslutat om vem som ska få Falkenbergs kommuns arkitekturpris för nyproduktion 2023.

Arkitekturpris för nyproduktion är ett hedersomnämnande som kommunen delar ut årligen sedan 2021. Priset är ett diplom och en unik plakett som de kan sätta på byggnaden eller vid anläggningen. Kommunen delar även ut ett pris för god byggnadsvård.

– Det är fint att vi uppmärksammar de som ansträngt sig och tänkt till när de byggt nytt med en arkitektonisk verkshöjd och där hållbarhet är en viktig aspekt, säger Malin Jarl, stadsarkitekt.

Priset för nyproduktion 2023

Priset för årets nyproduktion går till Galtås 1:11, Falkenberg.

  • Byggherre och fastighetsägare: Familjen Hedin
  • Byggare: Ulf Aronsson
  • Upplåtelseform: Privatbostad (fritidshus)
  • Arkitekt: Lunneryd Arkitekter
  • Byggår: slutbesked 2023

Motiveringen till priset

Vid en första anblick är det lätt att tro att det är ett äldre hus som står i den väl uppväxta trädgården i utkanten av Glommen. Bostadshuset färdigställdes år 2023 och är nästan identiskt med det ursprungliga, vilket tyvärr efter mycket övervägande behövde rivas då det var i mycket dåligt skick.

Det hus som nu står på platsen har samma placering och proportioner som det tidigare huset hade, förutom en adderad mindre huskropp på gaveln samt nya spånbeklädda takkupor. För att modernisera boendestandarden ändrades även planlösningen, vilket gav utrymme för bland annat flera badrum och bättre teknik.

Det är ett modernt hus ur många perspektiv, men det har redan en fantastisk själ, tack vare hantverkarnas stora yrkeskunskap och stolthet. I största möjliga mån har de återbrukat befintliga material som exempelvis balkar, golv och fönster och anpassat det moderna bostadshuset efter befintlig gårdsmiljö med stor omsorg även för de minsta detaljerna. Även om huset är helt nybyggt finns känslan av en gammal Halländsk gård kvar och som kommer kunna njutas av många generationer framöver.

– Vi har lagt väldigt mycket tid och framförallt tankekraft på det här så det känns väldigt kul att kommunen uppmärksammar vårt arbete. Vi är oerhört glada och framförallt stolta över att ha vunnit priset, säger Cecilia Hedin, en av ägarna till huset på Galtås 1:11.

Hon fortsätter:

– När vi efter många om och men beslutade att riva ursprungshuset så var vi noga med att det nya huset ändå skulle hedra de 6 generationer som bott här tidigare. Det var en och samma familj som ägt det före oss, vilket känns väldigt speciellt och vi vill inte radera dem hur historien, tvärtom. Förutom att vi återbrukat mycket av materialet från det gamla huset, såsom de gamla golven och takbalkarna, så har vi även hängt upp deras gamla porslin på väggen. Jag som är uppvuxen med att spendera somrarna här som liten är glad att jag nu kan ge mina barn samma fina sommarminnen.

Prisutdelning

Arkitekturpriserna för nyproduktion och god byggnadsvård kommer delas ut den 23 maj i Galtås.