Skip to main content

Eldningsförbudet upphävs i Falkenbergs kommun

30 juni 2023

I samråd med Räddningstjänsten har Falkenbergs kommun fattat beslut om att upphäva rådande eldningsförbud i Falkenbergs kommun. Beslutet börjar gälla från klockan 15.00 idag. 

Falkenbergs kommun beslutade den 1 juni 2023, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva om eldningsförbud.

Kommunen har, efter en lång period med torka och hög brandrisk, fått nederbörd och brandrisken har den senaste perioden varit normal eller låg. Baserat på SMHI:s prognoser för brandrisk de kommande dagarna gör kommunen bedömningen att brandrisken är stabil och att den inte heller förväntas öka nämnvärt de närmast följande dagarna.

Kommunen gör bedömningen, i samråd med räddningstjänsten, att det för närvarande inte föreligger skäl för att kommunen ska omfattas av ett eldningsförbud. Det tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför upphävas.

Eldningsförbudet upphävs klockan 15.00 fredag den 30 juni.