Skip to main content

Stråkinstrument

närbild på en fiol

På stråkinstrumenten får vi ton genom att dra en stråke över strängarna, men vi kan även knäppa på strängarna med fingrarna som på en gitarr. Instrumenten har fyra strängar.

Stråkinstrumenten låter väldigt vackert när man spelar tillsammans, därför får du som spelar stråkinstrument på kulturskolan både lektioner och orkesterspel. Samtliga stråkinstrument finns i mindre storlekar som du kan låna på kulturskolan.

Fiol/Violin

Fiolen har den ljusaste klangen.

Från skolår 1

Altfiol/Viola

Altfiolen är en något större fiol med djupare klang.

Från skolår 2

Cello

Cellon är mycket större än fiolen och spelas sittande. Instrumentet har en varm och mörk klang.

Från förskoleklass

Kontrabas

Kontrabasen är störst av instrumenten i denna grupp och har också den mörkaste klangen.

Från skolår 2