Takfönster, solceller och solfångare

Vill du installera takfönster eller placera solceller på ditt tak? Här kan du läsa om när du behöver bygglov.

Takfönster, solceller och solfångare regleras inte specifikt i plan- och bygglagen. Därför har bygglovsnämnden beslutat om vad som gäller i Falkenbergs kommun.

Takfönster

I områden med detaljplan krävs det bygglov att sätta upp ett eller flera takfönster som har en sammanlagd glasyta på mer än 2 kvadratmeter. I område utan detaljplan som inte omfattas av kulturhistoriska värden behöver du inte bygglov för att montera takfönster.

Solceller och solfångare

Det krävs inte bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. För solceller eller solfångare som inte följer byggnadens form krävs bygglov för fasadändring inom detaljplanerat område. I område utan detaljplan som inte omfattas av kulturhistoriska värden behöver du inte bygglov för att montera solceller eller solfångare.

Dessa områden kräver alltid bygglov

I vissa områden och på vissa fastigheter krävs det bygglov för alla typer av takfönster och takmonterade solceller och solfångare, oavsett storlek. Dessa fastigheter omfattas antingen av en bevarandeplan, detaljplanen säger röda tak, tillhör ett område med kulturhistoriska värden som listas nedan eller är en byggnad i Falkenbergs tätortsområde som är kulturhistoriskt klassade med klass A eller B. Om du är osäker på om ditt hus har några kulturhistoriska värden eller detaljplan som har begränsning gällande takfärg, kontakta kommunens kontaktcenter så kan de hjälpa dig.

Områden med stora kulturhistoriska värden som kräver bygglov

Gamla stan: Sjövisaren, Lästen, Yxan, Lastlyckan, Brännugnen, Slottshagen, Rian, Laxen, S:t Laurentius, Drejaren, Sliparen, Bjälken, Trekanten, Diagonalen, Valnöten, Lönnen, Gästgivaregården, Centralen, Bron, Kronan, Pokalen, Vitan, Svea, Apotekaren, Lejonet, Falken, Tullstugan, Kyrkan samt Prästgården.

Herting: Mälaren, Mältaren, Planterlyckan, Ryggåsen samt Tegelbacken.

Enskilda byggnader: Samtliga byggnader i Falkenbergs tätortsområde som värderats i klass A eller B som omnämns i inventeringen av Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2006 i Halland (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats.

Detaljplan: Om detaljplanen säger att det ska vara röda tak kan det krävas bygglov för solceller.

Ansökan om bygglov för fasadändring

För fasadändring ansöker du om enkelt bygglov. En komplett ansökan ska innehålla:

  • En ansökningsblankett med beskriven åtgärd samt kontrollplan
  • Fasadritningar på befintligt och kommande utseende i skala 1:100 i A3.
  • Vid montering av solceller eller solfångare accepteras även fotografi av befintligt och fotomontage av kommande utseende.

Energi- och klimatrådgivning

Om du vill bli mer energismart och behöver råd eller hjälp med att hitta ett energialternativ som passar dig kan du vända dig till Falkenbergs kommuns energi- och klimatrådgivning. Du kan bland annat få tips om vilka aktuella bidrag och stöd du kan söka på energiområdet. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Solkarta

I vår solkarta kan du se om taket på din byggnad är lämplig för solenergi. Kartan tar hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning inklusive vegetation. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Solkartan ger ett riktvärde på hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Endast tak byggda före 2010 visar riktiga beräkningar. Är ditt tak nyare än så, försök att jämföra med liknade tak i närheten som är äldre.

Du trycker på färgen på din fastighet så kommer det upp en informationsruta. Vill du ha mer noggrann bedömning kontakta då en installatör eller motsvarande.

Till solkartanlänk till annan webbplats 

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15