Badstugor

Om du vill bygga nytt, göra en ändring eller en om- eller tillbyggnad, eller om du vill flytta din badstuga eller ditt fritidshus, då behöver du söka bygglov.

På Skrea strand gäller gemensamma riktlinjer för samtliga badstugor medan det i Olofsbo är olika riktlinjer beroende på vilket område du har din badstuga eller fritidshus i.

Det finns även regler du behöver följa kring brandskydd och utformningskrav för att bevara strandområdets och stugområdenas karaktär och stil. Läs mer om brandskyddskrav på Boverket.selänk till annan webbplats

Skrea strand

Du behöver bygglov vid nybyggnation, ny placering, om- eller tillbyggnad och fasadändring av badstuga på Skrea strand. Badstugorna ska placeras inom sin ruta som finns markerad i detaljplanen. Det finns även regler för brandskydd, utformningskrav och riktlinjer för uppförande av altan eller uteplats.

Byggregler och bygglov för badstugor på Skrea strand

Placering

Badstugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats, se länkar nedan. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. En badstuga som placeras närmare än 7 meter till grannstugan måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Detaljplaner för Skrea strand

Klicka på länkarna (öppnas i ny flik) för att se gällande detaljplan för respektive område:

I vår webbkartalänk till annan webbplats hittar du samtliga detaljplaner i Falkenbergs kommun. I menyn väljer du "Bygga och bo". Tänd sedan lagret för detaljplaner och klicka i markerat område för att få en länk till detaljplanen.

Storlek

 • Stugorna får högst vara 5,4 x 3,4 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 2,5 meter.
 • Nockhöjden får vara högst 2,85 meter.
 • Taklutningen får vara högst 10 grader.

Se typritning för badstuga vid Skrea strandlänk till annan webbplats

Utformning

 • Fasaderna ska vara av stående eller liggande träpanel, alternativt slät eller spårad skiva.
 • Taken ska vara av obrännbart eller svårantändligt material.
 • Karaktären av en traditionell badstuga ska vara vägledande för utformning.
 • Altan eller uteplats får utformas enligt riktlinjer för altan, uteplats och vindskyddlänk till annan webbplats.

Observera att du inte får göra några påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement på din badstuga. Den får inte heller omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Bygglovsansökan för badstuga på Skrea strand

En komplett ansökan ska innehålla:

 • Korrekt ifylld ansökan samt kontrollplan.
 • Byggkarta med markerad och måttsatt stuga samt avstånd till grannstuga. Kartan ska vara skalenlig.
 • Skalenliga och måttsatta plan- och fasadritningar.

  Se länkar längst ner på sidan (under rubriken länkar).

Olofsbo

Du behöver bygglov vid nybyggnation, ny placering, om- eller tillbyggnad och fasadändring av badstuga eller fritidshus i Olofsbo. Badstugor och fritidshus ska placeras inom detaljplanens angivna plats och när avståndet till grannstuga är mindre än 7 meter ska du följa regler för brandskydd och brandspridning.

Det finns även utformningskrav och riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i Olofsbo.länk till annan webbplats

Byggregler och bygglov för badstugor och fritidshus i Olofsbo

I Olofsbo är det olika förutsättningar beroende på vilket område du bor i. Välj ditt område och läs vad som gäller där.

Alkan

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 41 kvadratmeter med 5,6 x 7,3 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå
 • Taklutningen får vara högst 23 grader.

Utformning

 • Fasaderna ska vara av stående eller liggande träpanel, alternativt slät eller spårad skiva.
 • Taken ska vara av obrännbart eller svårantändligt material.
 • Karaktären av en traditionell badstuga ska vara vägledande för utformning.
 • Altan eller uteplats får utformas enligt riktlinjer för badstuga i Olofsbo.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Doppingen

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 42 kvadratmeter med 5,8 x 7,2 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Ejdern

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • De flesta stugorna får maximalt vara 42 kvadratmeter med 6 x 7 meter. 15 stycken stugor får dock endast vara 36 kvadratmeter med 6 x 6 meter. För att veta maxstorlek på just din stuga var god kontakta Kontaktcenter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Lassa

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 45 kvadratmeter med 5,8 x 7,6 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Måsen

Placering

Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Vissa av stugorna får vara 30 kvadratmeter med maximalt mått 5,0 x 6,0 meter.
 • Vissa får vara totalt 36 kvadratmeter med maximalt mått 6,0 x 6,0 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Pilängen

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 36 kvadratmeter med 6 x 6 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Spoven

Placering

Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 42 m² med 6,0 x 7,0 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Tärnan

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 37,1 kvadratmeter med 7,0 x 5,3 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,5 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Vipan

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 39 kvadratmeter med 5,0 x 7,7 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Ärlan

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 44 kvadratmeter med 7,1 x 6,2 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,5 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 30 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Bygglovsansökan för badstuga eller fritidshus i Olofsbo

En komplett ansökan ska innehålla:

 • Korrekt ifylld ansökan samt kontrollplan
 • Byggkarta med markerad och måttsatt stuga samt avstånd till grannstuga. Kartan ska vara skalenlig.
 • Skalenliga och måttsatta plan.

Se länkar längst ner på sidan (under rubriken länkar).

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15