Skip to main content

Badstugor

Om du vill bygga nytt, göra en ändring eller en om- eller tillbyggnad, eller om du vill flytta din badstuga eller ditt fritidshus, då behöver du söka bygglov.

På Skrea strand gäller gemensamma riktlinjer för samtliga badstugor medan det i Olofsbo är olika riktlinjer beroende på vilket område du har din badstuga eller fritidshus i.

Det finns även regler du behöver följa kring brandskydd och utformningskrav för att bevara strandområdets och stugområdenas karaktär och stil. Läs mer om brandskyddskrav på Boverket.selänk till annan webbplats

Skrea Strand

Du behöver bygglov vid nybyggnation, ny placering, om- eller tillbyggnad och fasadändring av badstuga på Skrea strand. Badstugorna ska placeras inom sin ruta som finns markerad i detaljplanen. Det finns även regler för brandskydd, utformningskrav och riktlinjer för uppförande av altan eller uteplats.

Bygglovsansökan för badstuga på Skrea strand

En komplett ansökan ska innehålla:

  • Korrekt ifylld ansökan samt kontrollplan.
  • Byggkarta med markerad och måttsatt stuga samt avstånd till grannstuga. Kartan ska vara skalenlig.
  • Skalenliga och måttsatta plan- och fasadritningar.

Se länkar längst ner på sidan (under rubriken länkar).

Hämta mallar för kontrollplan – vid enklare ärenden

Olofsbo

Du behöver bygglov vid nybyggnation, ny placering, om- eller tillbyggnad och fasadändring av badstuga eller fritidshus i Olofsbo. Badstugor och fritidshus ska placeras inom detaljplanens angivna plats och när avståndet till grannstuga är mindre än 7 meter ska du följa regler för brandskydd och brandspridning.

Det finns även utformningskrav och riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i Olofsbo.länk till annan webbplats

Byggregler och bygglov för badstugor och fritidshus i Olofsbo

I Olofsbo är det olika förutsättningar beroende på vilket område du bor i. Välj ditt område och läs vad som gäller där.

Bygglovsansökan för badstuga eller fritidshus i Olofsbo

En komplett ansökan ska innehålla:

  • Korrekt ifylld ansökan samt kontrollplan
  • Byggkarta med markerad och måttsatt stuga samt avstånd till grannstuga. Kartan ska vara skalenlig.
  • Skalenliga och måttsatta plan.

Se länkar längst ner på sidan (under rubriken länkar).