Skip to main content

Kamin och skorsten

Om du ska installera en ny eldstad eller rökkanal i skorstenen behöver du göra en anmälan. Det gäller även om du vill göra en väsentlig ändring.

Innan du kan börja ditt arbete behöver du skicka in en anmälan och få ett startbesked. Eldstaden eller rökkanalen får inte tas i bruk förrän efter besiktning. Då kontrolleras brandskyddet och att installationen skett på rätt sätt. När besiktningen är gjord och utan anmärkning får du ett slutbesked och du kan börja elda i din nya eldstad.

En eldstad kan vara till exempel en kakelugn, braskamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning. Rökkanaler finns i varje skorsten och vi benämner skorstenen som den del som är synlig på taket.

Vad räknas som en väsentlig ändring?

Med väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal menas åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Väsentlig ändring kan vara att sätta in en ny eldstad för att ersätta din tidigare, sätta in en kassett i en öppen spis eller byta bränsle till exempel från olja till pellets.

Det är väldigt få åtgärder som inte kräver en anmälan. Om du är osäker hör gärna av dig till vårt kontaktcenter.

Exempel då du inte behöver göra en anmälan

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av golvskydd, så kallad eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till en likvärdig eldstad med liknande effekt och samma konstruktion. 

  En anmälan för kamin eller rökkanal ska innehålla:

  • En komplett ifylld anmälan
  • Planritning där eldstaden ritas in
  • Fasadritningar där skorstenen ritas in
  • Produktblad med prestandadeklaration för installation av ny eldstad

  Bra att tänka på

  • Fråga en sotare om råd om lämplig placering.
  • Följ alltid installationsanvisningar som du får av tillverkare och sotare vid anmälan.
  • Välj en miljögodkänd och typgodkänd anordning.
  • Skorstenen ska mynna över taknock och alltid minst 1 meter över takbeläggning. Om skorstenen blir högre än 1,2 meter räknat från takbeläggningen måste den förses med uppstigningsanordning.
  • Har byggnaden en gammal rökkanal kan den behöva renoveras innan installationen görs. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet – bygg därför inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.

  Dyrt att elda utan start- eller slutbesked

  Om du installerar en eldstad utan startbesked eller om du börjar elda innan du fått slutbesked kan du få betala en sanktionsavgift.

  Sotning och brandskyddskontroll

  På Räddningstjänsten Västs webbplats finns bra information om sotning och brandskyddskontrolllänk till annan webbplats