Skip to main content

Ansök om lovdagsomsorg

Om ditt barn har behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg under loven kan du köpa plats. 

Det är samma regler som gäller för att bli beviljad lovdagsomsorg som för plats i förskola och pedagogiska omsorg. 

Ansök om lovdagsomsorg

Du ansöker om lovdagsomsorg via blankett. Ansökan görs senast: ska vara tillhanda före:

  • 1 mars för perioden: 1 mars-31 augusti
  • 1 september för perioden: 1 september-28 februari.

Ansökan om lovdagsomsorg skickas till:

Falkenbergs kommun
Förskolekontoret
311 80 Falkenberg

Avgift för lovdagsomsorg

För plats i förskola eller pedagogisk omsorg under loven betalas en avgift. Du betalar för hela perioden även om du bara har behov av omsorg över ett lov.

För lovdagsomsorg lämnas ingen syskonrabatt. 

Period Avgift
1 september-28 februari                    1097 kr
1 mars-31 augusti                  1097 kr