Skip to main content

Lekplats och gång- och cykelväg vid Brags väg i Arvidstorp rustas upp

Under våren 2024 rustar vi upp lekplatsen vid Brags väg och omgivningen runt omkring.

Vi ska rusta upp lekplatsen genom att riva en hel del och sätta in nya lekmoduler. Det betyder att det kommer finnas massor av nya saker att leka på, som en klätterställning, linbana, en karusell och annan kul utrustning för att hoppa och leka.

Gång- och cykelvägen rustas upp

Vi rustar upp gång- och cykelvägen och lägger ny asfalt på vägen för att göra den jämnare och bättre att gå och cykla på. Dessutom kommer vi att installera fler lampor längs med sträckan för att göra det ljusare och trivsammare att använda stråket, speciellt när det är mörkt.

Detta är en del av vårt arbete för att förbättra infrastrukturen och göra det enklare och tryggare för alla som använder gång- och cykelvägen.

Vi stänger lekplatsen i mitten av april

Vi tar bort det som är gammalt och slitet och ersätter med nya lekmoduler för att göra lekplatsen ännu roligare och säkrare för alla barn. För att göra alla dessa förändringar kommer vi stänga lekplatsen i mitten av april. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni eller början av juli.

Vi ser fram emot att välkomna alla att utforska och njuta av lekplatsen och omgivningen när vi är redo att öppna igen!

Kort fakta om lekplatsen och vad vi kommer göra på platsen

Under våren och sommaren 2024 rustar vi upp lekplatsen vid Brags väg och intilliggande gångstråk. Gångbanan kommer beläggas med ny asfalt och ett par nya belysningsstolpar utmed sträckan kommer göra det tryggare och trivsammare att använda stråket.

Den nya lekutrustningen kommer erbjuda klättring och rutschkanor på hög höjd i klätterställningen Fästningen. På Karusellen får åtta kompisar plats att snurra runt runt, liten som stor kan åka med! Gungbrädan Motorcykel har plats för två och ersätter den utslitna vippgungan. Och för den som gillar lite fart och kill i magen kommer Linbanan vara toppenkul!

Lekplatsen längst in vid Brags väg ligger i en mysig, avgränsad liten parkmiljö, en parkmiljö som ska förstärkas med mer vegetation i form av träd och lekbuskage. De nya träden placeras så de skapar skugga och rumslighet vid sittplatsen (trädäcket) och även i lekmiljön. Träden skapar också en större artvariation och upplevelse till parken. Det nya lekbuskaget kommer bestå av buskar i olika storlekar och former, bladfärger och växtsätt, vintergröna och de som fäller bladen. Här ska barnen få springa som de vill och skapa sina egna lekar!

En del av jordmassorna som blir över i renoveringen blir lekkullar i olika höjder mellan 70 till 130 cm höga. Färdigt gräs läggs på dessa kullar för att tåla de trampande och springande fötterna av lekande barn. På kullen där linbanan börjar läggs istället konstgräs för att kullen ska vara extra slittålig.

För att skapa fler sittplatser och en större plats att hänga på kommer ett trädäck att byggas och stå mitt på lekplatsen. En av de befintliga sofforna återanvänds också. Det blir lättare att ta sig till sittplatserna med ny markbeläggning av stenmjöl som ansluter till gång- och cykelbanan.

Med den nya belysningsstolpen mitt på lekplatsen blir det trivsammare och tryggare att hänga i parken även när det börjar skymma. På natten kommer dock belysningen dimmas ner till ett svagt ljus för att inte störa fåglar och insekter i parken i onödan.

Här hittar du lekplatsen och området som ska rustas upp

Falkenberg Växer