Skip to main content

Förberedelser inför ny socialtjänstlag

I juli 2025 förväntas en ny socialtjänstlag vara på plats. För att vara redo när den nya lagen börjar gälla pågår nu ett förberedande arbete på socialförvaltningen. På den här sidan presenterar vi vad vi vet om lagen och hur vi kommer att implementera den.

"Hållbar socialtjänst" är den SOU-utredning som presenterades 2020 och som ligger till grund för en ny socialtjänstlag. Förutom det som finns med i utredningen kan nya delar komma till, vi vet därför i dagsläget inte exakt hur den nya lagen kommer att se ut. Det kan komma kompletterande delar främst kring socialtjänstens roll i det brottsförebyggande arbetet samt ytterligare delar gällande barn och unga.

Vi har identifierat tre huvudområden i det förberedande arbetet:

  • Administrativa anpassningar samt förändrade paragrafer och begrepp
  • Lagens intentioner
  • En kunskapsbaserad socialtjänst

En lagrådsremiss förväntas skickas ut innan sommaren 2024 och beslut i riksdagen fattas troligtvis runt november. För att vara i fas när den nya lagen träder i kraft påbörjar vi ett förberedande arbete även om det fortfarande finns vissa frågetecken. Vi kommer fortlöpande att hålla er uppdaterade genom denna sida.

Kontakta oss

Arbetet med att förbereda oss inför den nya lagen hålls samman av kvalitetsstrategerna Julia Jakobs, Mats Petersson och Nina Fjellheim-Nielsen.

Om du har några frågor, funderingar eller inspel är du varmt välkommen att höra av dig!

Kvalitetsstrateg

Mats Petersson
072-143 85 82
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kvalitetsstrateg

Nina Fjellheim Nielsen
073-867 62 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kvalitetsstrateg

Julia Jakobs
073-866 97 67
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.