Skip to main content

Bildkurs 1

närbild på penslar och akvarellfärg med blå teckning i bakgrunden

En kurs för dig som vill lära dig mer om teckning, måleri och att skapa tredimensionellt med exempelvis lera, gips eller återvinning. Du kan välja bildkurs 1 i årskurs 6-7.

Under kursen kommer du att fördjupa dina kunskaper om skuggning, färglära, bildkomposition, någon konststil/-ism och lite annat. Du får arbeta med både uppgifter som läraren går igenom och med egna bilder, där du själv väljer vad du vill göra.

Under december visar vi något av det vi skapat i samband med Kulturskolans julkonsert i Argus.