Skip to main content

Gång- och cykelbana vid Ekorrstigen

Under våren 2024 bygger vi en gång- och cykelbana på Ekorrstigen i Hjortsberg.

Gång- och cykelbanan kommer att ligga mellan Ekorrstigen och ett befintligt stråk i skogen – ungefär där Nabolagets väg möter Ekorrstigen.

Vi kommer även att rusta upp den befintliga gång- och cykelbanan som löper genom bostadsområdet mellan Ekorrstigen och Ljungholmsvägen.

Kartbild med röd markering vid Ekorrstigen och blå markering längs stråk mellan Ekorrstigen och Ljungholmsvägen.

Kartbilden visar den nya gång- och cykelbanan som ska gå mellan det befintliga stråket i skogen till Ekorrstigens infart (kort, rödmarkerad sträcka). Den visar också sträckan som ska rustas upp mellan Ekorrstigen och Ljungholmsvägen (lång, blåmarkerad sträcka).

Detta har vi redan gjort

Under hösten 2023 byggde vi en ny gång- och cykelbanan utmed Nabolagets väg, från Älgvägen fram till Ljungholmsvägen. Vi byggde också en ny gång- och cykelbana på östra sidan av Ljungholmsvägen, från befintligt stråk norr om Kaninvägen till stråket söder om Illervägen.

Här ligger Ekorrstigen

Falkenberg Växer