Skip to main content

Vinbergsskolans fritidshem

Vinbergsskolans fritidshem har fyra avdelningar baserade pÄ Ärskurser; Klippan, Skeppet, Seglet och Fyren.

Klippan i den vita paviljongen Àr för elever som gÄr i förskoleklass, Seglet i grÄ paviljongen Àr för elever i Ärskurs 1, Skeppet i gula huset Àr för elever i Ärskurs 2, och Fyren i gula huset Àr för eleverna i Ärskurs 3-6.

PÄ fritidshemmet arbetar tre utbildade fritidspedagoger tillsammans med en hÀlsopedagog, en förskollÀrare samt fritidsassistenter. All planering utgÄr frÄn lÀroplanen för fritidshem och pedagogerna formar fritidsverksamheten efter elevernas intresse och behov för att stÀrka elevernas lÀrande. Detta sker bland genom olika temaarbeten.

Fritidshemmet har ocksÄ mycket utomhusvistelser och rörelse med till exempel besök i skolskogen och fritidsgympa en gÄng i veckan.

Öppettider Vinbergsskolans fritidshem

Vinbergsskolans fritidshem har öppet mÄndag-fredag frÄn klockan 06.30.
Om ditt barn Àter frukost pÄ fritidshemmet ska barnet lÀmnas innan klockan 07.15.

Kontakta

Vinbergsskolans fritidshem

Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.