Skip to main content

Argus- Konst i Stadsutveckling

I samarbete med Statens Konstråd pågår nu arbetet med den konstnärliga gestaltningen i och runt Argus. Projektområdet Argus ligger inom Kvarteret Krispeln i Falkenbergs centrala delar. Här kommer bland annat gymnasieskola, bibliotek, kulturskola och turistinformation att finnas.

Utförande

En eller flera konstnärer kommer att bjudas in för att ta fram en konkret gestaltning över Argus. Området som man jobbar med kan innefatta både entrén, ytor i byggnadens absoluta närhet liksom den intilliggande parken, Dialogen. De inbjudna konstnärerna kommer att jobba i en öppen process med hjälp av dialoger, aktiviteter och andra metoder för att komma framåt i arbetet.

Konst i Stadsutveckling

Statens Konstråd har 2018 till 2020 i uppdrag att skapa ett nav för kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. För att utveckla pilotprojekt med olika inriktningar inom ramen för uppdraget gjorde man våren 2018 flera olika utlysningar av vilka Konst i Stadsutveckling var en. Den konstnärliga gestaltningen runt Argus är ett av de arbeten som ingår i projektet.

God livsmiljö

En viktig del är att driva projekt för att inspirera utvecklingen av området offentlig konst och sprida exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö. Konst i Stadsutveckling riktar sig till kommuner och fastighetsägare som vill arbeta med konst och konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Samverkan kan ske t.ex. med civilsamhälle för att stärka invånarinflytande och stadens sociala och kulturella värden, eller på tvärs över kommunala förvaltningsgränser och professioner. Grundläggande principer om likabehandling, icke- diskriminering och transpararens ska beaktas.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.