Skip to main content

Patientguide

Patientguide skapar trygghet vid utskrivning från sjukhus i Halland. Hallands kommuner har i samverkan med Region Halland tagit fram en patientguide. Syftet med denna guide är att skapa trygghet för dig som skrivs ut från sjukhuset.

I dag får du som patient ofta vård av olika vårdgivare. Efter en sjukhusvistelse så kan man exempelvis behöva vård i hemmet med hjälp av kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Som patient är man i en utsatt situation och det kan uppstå en osäkerhet och ängslan om man inte vet vad som händer efter sjukhusvistelsen.

Information om samarbete

I guiden kan du läsa om dina möjligheter och hur sjukhuset, närsjukvården, den psykiatriska öppenvården och hemkommunen samarbetar för att du ska känna sig trygg då det är dags för utskrivning från sjukhuset.

Delas ut till patienter och anhöriga

Guiden delas ut i tryckt version till de patienter och deras anhöriga som behöver samordning av insatser från olika vårdgivare (SIP, samordnad individuell planering) inför utskrivning från sjukhus. På så sätt får du som patient enhetlig och lättillgänglig information oavsett vilken vårdavdelning du befinner dig på.

Guiden finns också att läsa på nätet på Regionen Hallands hemsida Du som behöver insatser hemma efter utskrivning från sjukhuset.länk till annan webbplats Guiden finns även tillgänglig i en uppläst version.