Skip to main content

Kvarteret Trädgården – utveckling av ett nytt arbetssätt

Utforskar

Hittar lösning

Testar

Utvärderar

Implementerar

Tanken med kvarteret Trädgården är att skapa en bra plats där äldre vill bo, så att vi kan möta upp med resurser. Här finns lägenheter i särskilt boende och i olika trygghetsboenden. Alla medarbetare kommer att jobba i hela kvarteret istället för på en enhet. Kvarterets ledord är trygghet, närhet och helhet.

Vad?

Det traditionella är att man som undersköterska jobbar inom ett specifikt område, som exempelvis hemtjänst eller på ett särskilt boende för äldre. I kvarteret Trädgården finns inga organisationsgränser. Som medarbetare är du anställd i kvarteret och du jobbar med alla äldre som bor i kvarteret. 

Varför?

Vi vill använda medarbetarnas tid på ett effektivt sätt för att kunna möta behovet av vård och omsorg. Vi ser att vi kommer att ha svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare framöver och därför behöver vi tänka nytt. Vi behöver utveckla nya sätt att arbeta för att kunna fortsätta ge en vård och omsorg av hög kvalitet. Hemtjänsten och hemsjukvården utför tillsammans tiotusentals hembesök per månad som är kortare än tio minuter. Genom att skapa en attraktiv boendeplats för äldre kan kommunen samla verksamhetsresurser på samma plats och på så vis minska både restid och inställelsetid för medarbetarna. 

Hur?

Heidi Anderssen Evesson, områdeschef för kommunens särskilda boenden för äldre, skapade och ansvarade för fyra olika arbetsgrupper för att ta fram det nya arbetssättet.

Arbetsgrupperna bestod av personer från olika yrkesområden och med olika perspektiv på vård och omsorg – enhetschefer från särskilt boende och hemtjänst, verksamhetsutvecklare, processledare bemanning och bemanningscontroller från Falkenbergs egenregi, verksamhetsutvecklare från stab samt verksamhetsledare och boendesamordnare från biståndsenheten. Tillsammans har de resonerat kring hur vi bäst kan organisera oss i kvarteret Trädgården för att uppnå önskad effekt.

Just nu i projektet

Vi har arbetat fram ett nytt arbetssätt. Kvarteret renoveras och byggs ut just nu, så arbetssättet kommer att testas i takt med att verksamheten öppnar upp. Det särskilda boendet öppnar i januari 2025.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av kvarteret Trädgården

Kontakt

Ida Rydén
Verksamhetsutvecklare

0346-88 52 34
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Innovation i Falkenbergs kommun