Skip to main content

Överklaga bygglov och anmäla olovlig åtgärd

Här kan du läsa om hur du överklagar ett bygglovsbeslut eller anmäler någon som du tror gjort något olovligt eller inte följer sitt bygglov.

Anmäla olovlig åtgärd

Anmälan om tillsyn gör du via vår e-tjänst. Du kan hjälpa oss genom att lämna så tydlig och korrekt information som möjligt.

Vill du vara anonym?

Det går bra att vara anonym. I e-tjänsten kan du kryssa i att du vill vara anonym. Fyll då inte i dina kontaktuppgifter. Tänk på att undvika att skicka mejl till oss om du vill vara anonym, eftersom dina kontaktuppgifter kommer att bli diarieförda tillsammans med ärendet.

Väljer du att inte vara anonym så kommer dina kontaktuppgifter diarieföras tillsammans med ärendet och du får ta del av de beslut som fattas i ärendet.

Överklaga bygglov

Bygglovsnämndens beslut i bygglovsfrågor kan överklagas både av dig som sökt lov, men även om du är en granne eller på annat sätt berörd och anser att du har någon nackdel av det som ska byggas eller ändras.

Överklaga inom tre veckor

Du ska överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen som det meddelas eller tre veckor från den dagen då du fick ta del av beslutet.

Inga kostnader för att överklaga

Det kostar inget att överklaga ett beslut och du som överklagar kan inte drabbas av några kostnader i efterhand. Men tänk på det kan ta lång tid för varje instans att behandla ärendet. Exempel på instans är Länsstyrelsen och i ett senare skede Mark- och miljödomstolen.

Så här går det till

1. Bygglovet meddelas

När ett bygglovsbeslut tas skickas en kungörelse (ett meddelande) ut per post till sakägare, bland annat till de fastigheter som ligger i direkt anslutning (rågrannar) till den fastighet som har fått ett bygglovsbeslut. Alla bygglovsbeslut som tas publiceras även i Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats. I kungörelsen finns information om vad det har tagits beslut om och hur du överklagar ett beslut.

2. Skriftlig överklagan till bygglovsenheten

Alla överklaganden ska skickas in skriftligen till bygglovsenheten via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., innan tiden för överklagandet gått ut. I överklagandet ska du ange vilket beslut det gäller och vilken ändring du begär.

Samtidigt med överklagandet kan du yrka på inhibition, vilket innebär att lovet inte ska få verkställas och att inga byggnadsarbeten får utföras förrän beslutet är slutgiltigt prövat. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om inhibition.

3. Överklagan skickas till Länsstyrelsen

Överklagandet skickas sedan till Länsstyrelsen som behandlar ärendet. Detta tar ofta lång tid. Efter att ärendet skickats till Länsstyrelsen hanterar inte längre Falkenbergs kommun ärendet. Vid frågor om ett överklagande du gjort, kontakta Länsstyrelsen.

Beslut som inte går att överklaga

Följande beslut går däremot inte att överklaga:

  • Beslut om att det behövs tekniskt samråd
  • Beslut om förlängning av handläggningstid
  • Beslut som vunnit laga kraft.