Skip to main content

Bildkurs 2

närbild på händer som målar en teckning

Du får möjlighet att fördjupa ditt intresse och kunnande i bild och form. Vi prövar olika konstnärliga uttrycksformer, material, tekniker och stilar. Du kan välja bildkurs 2 i årskurs 7-8.

Under kursen får du tillsammans med din lärare och gruppen hjälp att utveckla din konstnärlighet och din teknik. Vi tar vara på och inspireras av varandras olika uttryckssätt genom att exempelvis prata kring de bilder som vi/andra konstnärer skapat. Du får arbeta med övningar som läraren går igenom och med egna bilder, där du själv väljer vad du vill göra.

Vårterminen avslutas med en utställning som vi skapar tillsammans med andra bild- och fotoelever.