Skip to main content

Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg

Du kan säga upp ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg när som helt under året. Du ska säga upp ditt barns plats när ditt barn börjar förskoleklass samt om ditt barn ska byta till en fristående förskola eller pedagogisk omsorg. 

Om du vill säga upp plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska det göras 60 dagar innan ditt barn ska sluta. Du betalar avgift under uppsägningstiden. Du säger upp plats i förskola och pedagogisk omsorg digitalt med BankID.

Om ditt barn ska börja förskoleklass

Om ditt barn ska börja förskoleklass ska du säga upp ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Om ditt barn har behov av plats i fritidshem när barnet börja förskoleklass ska du ansök om plats i fritidshem.

Säg upp plats i förskola eller pedagogisk omsorg innan barnet har börjat

Om du vill säger upp plats i förskola eller pedagogisk omsorg under tiden mellan du tackat ja till plats och barnet börjar i verksamheten gäller 60 dagars uppsägningstid från och med uppsägningsdatumet. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

För att säga upp plats innan barnet börjar behöver du kontakta Kontaktcenter.

Säg upp plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Om du ska säg upp plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg vänligen kontakta den fristående förskola eller pedagogiska omsorg ditt barn går i för mer information.