Skip to main content

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, handikapparkering

Du som är rörelsehindrad kan få ett särskilt tillstånd som ger dig rätt att bland annat parkera på platser som är skyltade med handikappsymbol. Du kan få parkeringstillstånd antingen som förare eller passagerare. Längre ner på sidan kan du söka tillstånd.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Du kan få parkeringstillstånd både som förare och passagerare, men inte för båda. Du får tillståndet om du har bestående funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Ditt rörelsehinder måste vara bestående minst sex månader. För passagerare finns kravet att du inte ska kunna lämnas ensam medan föraren parkerar fordonet. I samtliga fall krävs ett läkarintyg.

Så här ansöker du om parkeringstillstånd

För att vi ska kunna bedöma om du kan få parkeringstillstånd är det viktigt att du lämnar in läkarintyg, giltigt passfoto och en korrekt ifylld ansökan.

Om du vill förnya ditt tillstånd behöver du skicka in en ny ansökan, nytt läkarintyg och ett nytaget passfoto i god tid innan tillståndet går ut eftersom vi behöver göra en ny bedömning. 

En trafikingenjör på Falkenbergs kommun gör en samlad bedömning.

Rättigheter och användning

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller på gator och allmänna platser i hela landet. Det gäller också i de flesta europeiska länder. Parkeringstillståndet är personligt och det är bara du som fått det som får använda det. Tillståndet ska placeras i fordonet så att det är väl synligt utifrån.

Med parkeringstillståndet har du rätt att:

  • parkera i högst tre timmar där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering eller där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
  • parkera i högst 24 timmar där parkering är tillåten i mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • parkera på parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Den angivna parkeringstiden ska följas.
  • parkera i högst 3 timmar på gågata.

Vid borttappat eller stulet kort

Om du tappar bort ditt parkeringstillstånd eller det blir stulet ska du anmäla detta till polisen och sen till kommunen. Har du en polisanmälan kan du få ett nytt parkeringstillstånd.

Du betalar ingen avgift i Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun behöver du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte betala någon avgift när du parkerar på de kommunala parkeringsplatserna. Åker du till en annan kommun kan du däremot behöva betala avgift.