Skip to main content

Bygglovsbefriade åtgärder

Ibland behöver du inte ha bygglov för att bygga på din tomt, men du kan behöva göra en anmälan. Här hittar du exempel på när du inte behöver bygglov samt exempel på när du inte behöver bygglov men där du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan byggstart.

Som boende i en- eller tvåbostadshus i Falkenberg har du rätt att utföra bygglovsbefriade åtgärder på dina fastigheter, men inte alla. 

För fastigheter som är kulturhistoriskt värdefulla och vissa fastigheter i Gamla stan och på Herting krävs alltid bygglov.

Och vill du bygga på landsbygden kan andra regler gälla.

Exempel på bygglovsbefriande åtgärder

För följande exempel behöver du inget bygglov och du behöver inte heller göra en anmälan, förutsatt att du följer reglerna.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan och startbesked

För nedan exempel behöver du göra en anmälan och invänta ett beviljat startbesked innan du kan börja bygga.

Områden och fastigheter som alltid kräver bygglov

I vissa områden och på vissa fastigheter krävs det alltid bygglov för åtgärder som rör fasadändringar, installation av solceller, tillbyggnader och attefallsåtgärder. Dessa fastigheter omfattas antingen av en bevarande plan eller har ett stort kulturhistoriskt värde. Även utanför dessa områden behöver du oftast bygglov om du bor i en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Gamla stan

Sjövisaren, Lästen, Yxan, Lastlyckan, Brännugnen, Slottshagen, Rian, Laxen, S:t Laurentius, Drejaren, Sliparen, Bjälken, Trekanten, Diagonalen, Valnöten, Lönnen, Gästgivaregården, Centralen, Bron, Kronan, Pokalen, Vitan, Svea, Apotekaren, Lejonet, Falken, Tullstugan, Kyrkan samt Prästgården.

Herting

Mälaren, Mältaren, Planterlyckan, Ryggåsen samt Tegelbacken.

Enskilda byggnader

Samtliga byggnader i Falkenbergs tätortsområde som värderats i klass A eller B som omnämns i Inventeringen av Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2006 i Halland (öppnas i nytt fönster) .

Alltid bygglov eller godkännande inom 4,5 meter från tomtgräns

Om byggnaden eller tillbyggnaden ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter mot gata eller allmän platsmark behöver du alltid söka om bygglov.

Godkännande från granne

Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gränsen mot en granne om den grannen skriftligen godkänner placeringen. Om det är fler än en person som äger din grannfastighet måste alla ägarna skriva på.