Skip to main content

Mallar för kontrollplan – vid enklare ärenden

På den här sidan kan du hämta mallar för kontrollplan vid enklare ärenden som inte kräver kontrollansvarig. Du hittar alla mallar i länkrutan längst ner på sidan.

Vad är en kontrollplan?

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.

Hur kontrollplanerna ska användas:

  • Kontrollplanerna ska bara användas i ärenden som inte kräver kontrollansvarig. Är det en kontrollansvarig i projektet och projektet kräver det ska hen upprätta sin egen kontrollplan och inte använda kommunens mall.

  • Handläggare eller byggherre kryssar i rutorna för de delar som är tillämpliga för det specifika ärendet. Byggherre, fastighetsbeteckning, ärende och ansvarig för kontroll ska alltid fyllas i. Detta ska vara gjort innan kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

  • Spara alltid om kontrollplanen innan redigering i ett annat namn på annan plats (till exempel på skrivbordet på din dator) så att det inte ligger text kvar i originalen.

  • Vill du göra en egen kontrollplan använder du grundmallen. Du ska inte använda några gamla mallar eller andra kontrollplaner.

  • Eftersom bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut finns det ingen mall för detta. Använd grundmallen och ta lämpliga kontrollpunkter från de andra mallarna.