Skip to main content

Nya undervisningslokaler för Campus Falkenberg

Gamla biblioteket ska byggas om till undervisningslokaler för Campus Falkenberg. Just nu pågår detaljprojekteringen. Vi inväntar tidplan om när själva byggnationen kommer att börja, men allt ska vara klart till terminsstart.

Här hittar du Campus Falkenberg

Falkenberg Växer