Skip to main content

Konstkurs

Du får du möjlighet att fördjupa ditt intresse för skapande i analoga tekniker som teckning, målning, tryck och skulptur. Vi prövar olika konstnärliga uttrycksformer, material, tekniker och stilar.

Under kursen får du tillsammans med din lärare och gruppen hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Vi tar vara på och inspireras av varandras olika uttryckssätt.

Det finns även en möjlighet att arbeta individuellt där du fördjupar dig i en speciell teknik (teckning, måleri eller tryck) under en längre tid. Du kommer då överens med läraren om hur arbetet ska läggas upp.

Om du vill finns det även möjlighet att prova på digitala tekniker som exempelvis ritplatta, fotoredigering eller animering (OBS! Om du enbart vill arbeta med foto & animering ska du anmäla dig till någon av våra foto- eller filmkurser istället).

Vårterminen avslutas med en utställning som vi skapar tillsammans med andra bild- och fotoelever.