Skip to main content

Förskola - Ändra vistelsetid, inkomst, kontaktuppgifter, tacka ja eller säga upp plats

Tempus Hemma och vår digitala tjänst hanterar allt som gäller ditt barns omsorg.

I den digitala tjänsten ska du göra följande:

  • tacka ja eller nej till plats
  • ändra vistelsetid (antal timmar/v)
  • ändra inkomst
  • ändra kontaktuppgifter
  • säga upp plats (60 dagars uppsägningstid)
  • beräkna avgift

Tempus Hemma
När du fått en placering så sker digital schemaläggning, närvaro- och frånvarohantering samt kommunikation med personalen i Tempus Hemma.

Här ska ni rapportera/ändra tid för barnen.

Skulle det ske en större schemaändring, att er vistelsetid ändras, loggar ni in och väljer alternativet - Registrera vistelsetid. Beräknad vistelsetid anges i timmar och minuter/v.

Tacka ja eller nej till platserbjudande. Ändra inkomst. Beräkna avgift

Lämna eller ändra vistelsetid, kontaktuppgifter. Säga upp plats

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.