Skip to main content

Uppsägning - delad faktura

Vid uppsägning av delad faktura ska båda vårdnadshavarna skriva under. Efter uppsägningen skickas fakturor till den vårdnadshavare där barnet/barnen är folkbokförda. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten för den aktuella vårdnadshavarens hushåll. Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av plats kan platsen sägas upp.
Det innebär att den av vårdnadshavarna som behåller sin plats blir vid uppsägningstidens slut betalningsansvarig för platsen.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.