Skip to main content

Omkostnadsersättning, ansökan

När du beviljats ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS har du rätt att få ersättning för en viss del av dina utgifter för ledsagaren.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.