Skip to main content

Delad faktura utifrån schematider för förskola/pedagogisk omsorg - ansökan

Delad faktura kan sökas av vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har växelvis boende. Avgiften grundas på de sammanlagda inkomsterna från respektive vårdnadshavares hushåll. Båda vårdnadshavarna måste lämna in varsitt pappersschema för godkänd ansökan, bifogas med ansökan.
Delad faktura gäller tills vidare eller tills schemaändring (måste ske via schemablankett), ny ansökan/uppsägning inkommit. Båda vårdnadshavarna underskrift krävs.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.