Skip to main content

Bidrag till satsningar på landsbygden

Bidrag till satsningar på landsbygden är till för utveckling av bygden, boendemiljön eller besöksmål. Bidraget ska användas för att genomföra en insats i lokalsamhället och nyttan med bidraget ska tillfalla samhället och inte enbart gå till den sökande föreningen.

Ansökan är öppen under perioden 1 januari – 28 februari 2025.

Bidraget riktas till lokala föreningar och utvecklingsgrupper med säte i Falkenbergs kommun, belägna utanför Falkenbergs stad. Föreningens ska vara verksam och placerad i den by, ort eller samhälle som bidraget avser främja.

Bidragsberättigade föreningar är lokala och ideella föreningar, så som samhällsföreningar, byalag, intresseföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar. Vägföreningar och vägsamfälligheter är berättigade att söka bidrag, men enbart för sådana åtgärder som ingår i vägföreningens eller vägsamfällighetens uppdrag och åtaganden.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.