Skip to main content

Skolbiljett - ansökan

Här ansöker du om skolbiljett för gymnasieelever.

Regler för resor med skolbiljett (buss och tåg)

I Falkenbergs kommun gäller följande regler:

  • Folkbokförd i Falkenbergs kommun.
  • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349).
  • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning.
  • Minst 6 km daglig resväg enkel väg (närmsta användbara bil- gång- och/eller cykelväg) mellan bostad och skola. Detta mäts i Falkenbergs kommuns digitala kartsystem ”Vega”.
  • Resor med skolbiljett erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Ej erhållit inackorderingstillägg för samma tidsperiod.
  • Växelvist boende. Bor du hos föräldrar/vårdnadshavare med olika adresser har du möjlighet att ansökan om skolbiljett från båda adresserna. Detta gäller fram tills du fyller 18 år.

Eleven är alltid ansvarig att meddela ändrade förhållanden, t.ex. vid byte från skolbiljett till inackorderingsbidrag, om du inte påbörjat studier, bytt adress eller annan orsak som gör att villkoren för denna ersättning ändras. Detta för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.

Om ansökan är ofullständig eller om villkoren inte är uppfyllda kommer ansökan att avslås.

Du som inte har fullständigt personnummer (TF-nummer) eller omfattas av sekretess ska ej ansöka om skolbiljett via e-tjänsten. Kontakta Informationen på Falkenbergs gymnasieskola på telefonnummer 0346-88 64 90 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Skolbiljett för elever på Falkenbergs gymnasieskola

Elever som är folkbokförda i Falkenbergs kommun och ska läsa på Falkenbergs gymnasieskola behöver inte ansöka om skolbiljett. Du som har rätt till skolbiljett kommer att få den kopplad till Hallandstrafikens app som du behöver ladda ner till din mobil.

Om du är elev som bor i en annan kommun ansöker du om skolbiljett i din hemkommun.

Läs mer om hur du reser med din skolbiljett på Hallandstrafikens webbplats

Skolbiljett för elever på annan gymnasieskola

Du som är skriven i Falkenbergs kommun ansöker om skolbiljett i e-tjänsten via kommunens hemsida. Biljett kommer att kopplas till Hallandstrafikens app som du behöver ladda ner. Kom ihåg att lägga in ditt mobilnummer i appen.

Om du inte har möjlighet att ansöka via digitala e-tjänsten så är du välkommen upp till våning 4 i Argus för att fylla i en blankett.

Besöksadress:
Argus
Falkenbergs gymnasieskola
Holgersgatan 7
311 35 Falkenberg

För att kunna garantera att du får din skolbiljett till skolstart ska ansökan vara oss tillhanda senast den 13 augusti.

Om du är elev som bor i en annan kommun ansöker du om skolbiljett i din hemkommun.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.