Skip to main content

Resebidrag - ansökan

Här ansöker du om resebidrag i form av milersättning för gymnasieelever.

Om ansökan gäller elev med skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer (TF-nummer) eller förordnad vårdnadshavare

Gäller ansökan en elev som har skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer (TF-nummer) eller förordnad vårdnadshavare görs ansökan via blankett. Kontakta Kontaktcenter för information och blankett.  

Ansökan om resebidrag i form av milersättning görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. Du kan söka resebidrag om det saknas buss- eller tågförbindelse mellan bostad och skola eller om det är minst 6 km mellan din bostad och närmaste busshållplats. Resebidrag kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka.

Resebidrag kan beviljas från folkbokföringsadress och alternativ adress om eleven är under 18 år gammal och har växelvis boende hos båda sina föräldrar.

Regler för beviljande av resebidrag

 • Folkbokförd i Falkenbergs kommun
 • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349)
 • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning
 • Möjlighet att åka kollektivtrafik saknas
 • Minst sex (6) km mellan folkbokföringsadressen och närmaste hållplats.
 • Res- och väntetiden med kollektivtrafik överstiger 3h/dag eller 15 h/v
 • Resebidrag erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Ej erhållit inackorderingstillägg för samma tidsperiod.
 • För elev med TF-nummer eller sekretessmarkering, kontakta kontaktcenter för att få blankett att ansöka på.

OBS! Elev folkbokförd i annan kommun än Falkenberg och ska gå på Falkenbergs gymnasieskola söks resebidrag i hemkommunen.

Följande måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas:

 • Schema
 • Studieintyg

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.