Skip to main content

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan

Här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  • För att vi ska kunna bedöma om du kan få parkeringstillstånd är det viktigt att du lämnar in läkarintyg, giltigt passfoto och en korrekt ifylld ansökan.
  • Om du vill söka nytt tillstånd behöver du skicka in en ny ansökan och ett nytaget passfoto i god tid innan tillståndet går ut eftersom vi behöver göra en ny bedömning. Är ditt tillstånd oförändrat kan du använda ditt senaste läkarintyg.

Du skickar blanketten till: Kultur-, fritids-, och teknikförvaltningen
311 80 Falkenberg

Klicka här för att läsa mer

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.