Skip to main content

Utlandsvistelse - Ansökan om hantering av skolplikt vid utlandsvistelse

Falkenbergs kommun har ansvar för att följa upp att skolpliktiga barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år till och med årskurs nio i grundskolan. Ska du flytta utomlands med ditt barn är du skyldig att anmäla det till Falkenbergs kommun. Barn som vistas varaktigt utomlands omfattas inte av skolplikten.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.