Skip to main content

Inackoderingsbidrag - ansökan

Här ansöker du om inackorderingbidrag för gymnasieelever.

Om ansökan gäller elev med skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer eller förordnad vårdnadshavare

Gäller ansökan en elev som har skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer (TF-nummer) eller förordnad vårdnadshavare görs ansökan via blankett. Kontakta Kontaktcenter för information och blankett.  

Ansökan om inackorderingsbidrag görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. För elever vid högskolor, fristående skolor med flera, kan statligt inackorderingsbidrag sökas genom CSN.

Du kan få inackorderingsbidrag om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten. Inackorderingsbidrag kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka.

Regler för beviljande av inackorderingsbidrag

I Falkenbergs kommun gäller följande regler:

  • Folkbokförd i Falkenbergs kommun
  • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349)
  • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning
  • Möjlighet att åka kollektivtrafik saknas
  • Minst 40 km mellan folkbokföringsadressen och skolan
  • Res- och väntetiden med kollektivtrafik överstiger 3h/dag eller 15 h/v
  • Inackorderingsbidrag erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Ej erhållit resebidrag eller resekort för samma tidsperiod.
  • För elev med TF-nummer eller sekretessmarkering, kontakta kontaktcenter för att få blankett att ansöka på

Eleven är alltid ansvarig att meddela ändrade förhållanden, t.ex. vid byte från resekort med skolbiljett till inackorderingsbidrag, om du inte påbörjat studier, bytt adress eller annan orsak som gör att villkoren för denna ersättning ändras. Detta för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.