Skip to main content

Utveckling av befintlig verksamhet i Smedjeholm

En grusväg med björkar längs sidorna samt en byggnad i bakgrunden.

Inom industriområdet Smedjeholm ska kommunen påbörja ett planarbete där syftet är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet. Syftet är också att underlätta logistiken mellan fastigheter för gods och personal.

Planområdet

Fastigheten Smedjeholm 1:65 ägs av kommunen och är belägen öster om Kroka, strax utanför Falkenberg centralort. Aktuellt område är cirka 3 500 kvadratmeter stort.

Planarbetet för del av Smedjeholm 1:64 planeras att genomföras som en ändring av befintlig plan med standardförfarande.

Status

Beslut att påbörja planarbete togs den 13 februari 2024. Nu börjar arbetet med att ta fram handlingar innan detaljplaneförslaget kan ställas ut på samråd.

Möjlighet att tycka till

Under samrådskedet och granskningsskedet är det möjligt för sakägare och allmänhet att komma in med synpunkter. Detaljplaneförslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla samt att se i stadshuset. 

Planprocessen ‚Äď en detaljplan blir till

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer