Skip to main content

Upphävande av tomtindelning på Västra Gärdet

En kartbild med detaljplaneområdet markerat med blå färg.

Syftet med detaljplanen är att upphäva en bestämmelse för tomtindelning som inte längre ska gälla.

Planområdet

Planområdet ligger i utkanten av Västra gärdet i centrala Falkenberg. Kommunen äger marken inom det aktuella området.

Upphävandet av tomtindelning för detaljplan för Täppan 7 m.fl. förväntas att bedrivas med begränsat förfarande.

Status

Beslut om att påbörja planarbete togs den 13 februari 2024. Nu börjar arbetet med att ta fram handlingar innan detaljplaneförslaget kan ställas ut på samråd.

Möjlighet att tycka till

Under samrådskedet och granskningsskedet är det möjligt för sakägare och allmänhet att komma in med synpunkter. Detaljplaneförslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla samt att se i stadshuset. 

Planprocessen – en detaljplan blir till

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer