Skip to main content

Purple Flag – för trygghet och trivsel i stadskärnan

Falkenberg är sedan hösten 2018 en certifierad användare av arbetssättet Purple Flag. Det innebär att vi jobbar kvalitetssäkrande och mer strukturerat med näringslivet och polisen för att göra Falkenbergs stadskärna mer levande på kvällarna.

Purple Flag är en internationellt erkänd arbetsmodell som tagits fram i Storbritannien och senare anpassats för svenska krav och standarder genom branschorganisationen Svenska Stadskärnor. Purple Flag-modellen ger en grogrund för ökad tillväxt, sysselsättning och bättre lönsamhet. Den innefattar korta och långsiktiga åtgärder som går både på djupet och bredden och kompletterar och förstärker det arbete som redan görs i städer och kommuner.

Vi vill att Falkenberg ska ha en trygg, attraktiv och levande stadskärna under dygnets alla timmar. För att arbeta på ett mer kvalitetssäkrat och strukturerat sätt med stadskärnans attraktivitet kvälls- och nattetid certifierades Falkenberg 2018 via Svenska Stadskärnors arbetsverktyg Purple Flag. Arbetssättet är komplext, men enkelt uttryckt handlar det om att ta tillvara på alla aktörers olika perspektiv. På så sätt skapar vi stadmiljöer som är bättre anpassade till invånare och besökares behov.

Svenska Stadskärnors Purple Flag-modell (svenskastadskarnor.se)

Helena Lind

Näringslivsutvecklare
076-495 05 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Susanne Thorsson

Näringslivsutvecklare
 070-378 60 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer