Skip to main content

Nytt språkvänsprojekt lär flyktingar att träna svenska i grupp

– Projektets syfte är att skapa möten, aktiviteter och mötesplatser mellan flyktingar/nyanlända och svensktalande invånare i Falkenbergs kommun. Dessa möten ger språkträning för de nyanlända och skapar också gemenskap, inkludering och utbyte av kulturella skillnader och likheter. Det kan också underlätta för de nyanlända att det finns någon som kan hur det svenska samhället fungerar och kan berätta och lotsa vidare i olika system, säger Erika Svensson, verksamhetschef för Ungdom och Civilsamhälle i Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun har ansökt och fått projektmedel från Länsstyrelsen i Hallands län för att kunna genomföra projektet.

Vi ser fördelar med att projektet drivs av en extern aktör. Vi har ställt frågan till civilsamhället i flyktingmottagande om intresse finns att driva projektet med oss, säger Erika Svensson.

Enligt intresseförfrågan har Brohjälpen och Tullbrokyrkan visat intresse som samverkanspartner.

Redan från början när de första flyktingarna kom till Falkenberg från Ukraina har vi varit engagerade i att på olika sätt stötta och hjälpa. När denna möjlighet dök upp kändes det som en naturlig fortsättning på det vi redan gjort – att gå in i detta samarbete med Falkenbergs kommun. Vi träffas nu tre förmiddagar i veckan och tränar svenska under fem månader genom undervisning, studiebesök, samhällskunskap och sång, säger Håkan Fermergård, Brohjälpen.

Falkenbergs kommun är projektägare. Brohjälpen och Tullbrokyrkan är samverkanspart med Falkenbergs kommun och projektledare.

Kontakta gärna

Erika Svensson, verksamhetschef Ungdom och Civilsamhälle, Falkenbergs kommun
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Håkan Fermergård, Brohjälpen
0346-71 14 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.