Skip to main content

Trygga händer blir ny hemtjänstutförare i kommunen

28 februari 2023

Socialnämnden har tagit beslut om att teckna avtal med Trygga händer. Företaget kommer att bedriva hemtjänst och även utföra HSL-insatser, vak, avlösning och ledsagning i Falkenbergs kommun från och med 1 augusti 2023.

I Falkenbergs kommun arbetar vi utifrån ett så kallat LOV-system. LOV står för lagen om valfrihet. Det innebär att den som beviljas hemtjänst själv väljer vilken utförare som ska utföra insatserna.

När en ansökan om att få bedriva hemtjänst i kommunen inkommer till socialnämnden, så begär förvaltningen in handlingar från företaget. Syftet är säkerställa att företaget lever upp till kommunens kvalitetskrav. Trygga händer uppfyller alla dessa kriterier.

Vi har elva hemtjänstområden i Falkenbergs kommun. De privata företagen väljer själva i vilka områden de vill bedriva hemtjänst. Trygga händers ansökan omfattar fem områden: Laurentii, Gruebäck, Västra gärdet, Herting och Hjortsberg.