Skip to main content

Förberedelser inför Wheels and Wings 2024

24 juni 2024

19–20 juli rullar amerikanarna in i Falkenberg på nytt. Då är det dags för Wheels and Wings. Nu förbereder sig Falkenbergs kommun inför det välbesökta motoreventet som arrangeras för nionde gången i Falkenberg.

I år är det åter dags för motoreventet Wheels and Wings. För att ett evenemang som Wheels and Wings ska rulla krävs att Falkenbergs kommun, arrangören och andra myndigheter som polis och räddningstjänst, jobbar tillsammans.

– Det är fantastiskt att Wheels & Wings är tillbaka i år igen under organiserade former. Evenemanget är ett av de största på Falkenbergs motorbana och bidrar till stora turismströmmar i hela Falkenberg. Med den tillhörande cruisingen finns såklart också utmaningar. I Falkenberg har vi arbetat med samverkan och dialog med arrangören för att hantera detta evenemang på bästa sätt. Målet är att förstärka det positiva med evenemanget och hantera de utmaningar som uppstår. Arrangören gör ett hästjobb, men även myndigheter och kommunala organisationer anstränger sig för att det ska bli så bra som möjligt, säger Johan Bengtsson, destinationsutvecklare på Destination Falkenberg.  

Kommunens roll

Falkenbergs kommun påverkar bland annat:

  • trafik, till exempel var bilarna får cruisa
  • städning och toaletter, till exempel var bajamajor ska stå
  • olika tillstånd, till exempel kring mat och alkohol.

– Inför evenemanget sätter vi upp sopsäckar längs hela cruisingsträckan för att underlätta för besökare och invånare att slänga sitt skräp. Tidigt på både lördag- och söndagsmorgonen har vi personal från parken och vår driftentreprenör Skanska ute för att städa längs cruisingrundan och intilliggande ytor, säger Torbjörn Hansson, gatuingenjör i Falkenbergs kommun.

Stärka tryggheten och vuxennärvaron

– Vi fältassistenter kommer att vara på plats just för att stärka tryggheten och vuxennärvaron bland ungdomarna. Vi kommer vara där ungdomarna finns, ute på gator och torg. Vår roll är att synas, prata och lyssna in vad de unga vill och behöver. Vi har även en nära samverkan med polis, socialjour, arrangör och cruisingvärdar, säger Suzan Bozovic, fältassistent.

Om Wheels and Wings

Evenemanget brukar locka närmare 20 000 besökare och cirka 6 000 entusiastbilar. På kvällen är det cruising genom centrum och längs med Skrea strand. Dagtid är det utställning och andra aktiviteter på motorbanan i Ljungby. Wheels and Wings arrangeras av den ideella föreningen Warbergs Automobile Club.