Skip to main content

Södergruppen – ny daglig verksamhet i Heberg

24 oktober 2022
Den 1 december startar kommunens nya dagliga verksamhet i Heberg. Södergruppen är en social gruppverksamhet som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Falkenbergs kommun erbjuder i dag daglig verksamhet genom Bräcke diakoni och Nytida. Tillsammans driver de 21 dagliga verksamheter runt om i kommunen.

I juni tog kommunen beslut om att komplettera detta utbud med ytterligare två dagliga verksamheter som ska drivas i kommunal regi. Södergruppen är den första att starta upp.

Möjlighet till en avskild arbetsplats

Denna sociala gruppverksamhet bedrivs i lokalen på Söderskolan och varje deltagare får en egen arbetsplats. Det finns även några mindre rum så att man kan sätta sig mer avskilt under en del av dagen om man har behov av det. Verksamheten är utformad på ett sätt så att varje deltagare ska kunna anpassa sin arbetsdag utifrån sina egna behov.

I lokalen finns det även två sinnesrum där deltagarna kan få olika sinnesstimulans. Här kan de på olika sätt få uppleva rörelse, titta, lyssna och känna. De kommer även att ha tillgång till ett massagebadkar och ny välfärdsteknik i form av en interaktiv projektor. Verksamheten erbjuder också daglig rörelseträning och alla får möjlighet till vila och återhämtning.

Ökad valmöjlighet

– Det känns så bra att vi kommer igång med denna verksamhet nu. Vi har många bra dagliga verksamheter i kommunen, men det har varit ont om lediga platser. Genom att starta upp Södergruppen så hoppas vi kunna skapa utrymme för fler valmöjligheter för deltagarna, säger Marie Scott, enhetschef för Södergruppen.

– Vi byter ju alla jobb ibland och deltagarna behöver också få testa på lite olika verksamheter så att de hittar det som passar dem bäst, tillägger hon.

Ytterligare en verksamhet under 2023

Under 2023 startar kommunen ytterligare en daglig verksamhet i kommunal regi. Den kommer att bli en samhällsintegrerad daglig verksamhet. Det innebär att deltagarna utgår ifrån en samlingslokal och att själva arbetet sedan utförs i olika verksamheter ute i samhället.

Ansök om plats

Känner du att Södergruppen kan vara något för dig? Oavsett om du har beslut om daglig verksamhet eller inte, så vänder du dig till din LSS-handläggare för att göra en ansökan.