Skip to main content

Nu börjar vi bygga i Tröingedal

10 februari 2023

Fler vill bo i Falkenberg. Därför bygger vi en ny stadsdel som heter Tröingedal, och i den nya stadsdelen planerar vi för fler bostäder, bygger nya gator, gång- och cykelvägar, ny skola, förskola och idrottshall.

Folder om Tröingedal

Nu börjar vi bygga i Tröingedal (pdf)PDF

I veckan har hushåll som bor i Tröingedals närområde fått hem en folder i brevlådan med information om att vi börjar bygga i området. Tidsplanen för de olika etapperna har ändrats. Ny uppdaterad tidsplan finns i foldern ovan och på Falkenberg växer.

Förberedelserna för bygget är klara och vi börjar nu bygga den nya skolan och idrottshallen samt med att bygga ny infrastruktur som innefattar ledningar, gator, gång- och cykelvägar, grönytor, vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme i området. Arbetena pågår parallellt och sker i olika etapper. Det är också möjligt att flera etapper genomförs samtidigt.

Trafikstörningar under byggtiden

Vi strävar efter att eventuell påverkan på trafik blir så liten som möjligt under arbetets gång. Det kommer att vara framkomligt under hela entreprenaden men med begränsad framkomlighet på vissa ställen. Eventuell tillfällig omledning av trafiken kan behövas vid vissa arbetsmoment. Transporter till och från arbetsplatsen förekommer och kan tillfälligt påverka trafiken.

Se aktuella trafikstörningar

Här hittar du aktuell information om vägarbeten och andra störningar som kan påverka dig som bor, verkar eller besöker Falkenbergs kommun Trafik- och driftmeddelanden (falkenberg.se)

Risk för buller

I början av bygget ska vi förstärka marken som skolan och idrottshallen ska stå på. Det gör vi genom att slå ner pålar i marken. När vi pålar kan störande ljud och buller höras för de som bor närmast arbetsplatsen. Pålningen är beräknad att starta under andra halvan av februari och pågår i 8–12 veckor. Vi arbetar på vardagar. Inför pålningsarbetet utförs en riskanalys för påverkan på intilliggande bebyggelse. De fastigheter som berörs av besiktning innan och efter pålningsarbeten har blivit kontaktade. 

Så ser tidsplanen ut

  • 2023, byggstart av skolan och idrottshallen. Under första halvan av 2023 kommer främst markarbete och grundläggning att utföras. Bygget av skolan och idrottshallen pågår till våren 2025.
  • 2023, byggstart av infrastruktur. Beräknas vara klart sommaren 2024.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Mer information om projektet finns på Falkenberg växer

Relaterade nyheter

Kontakta gärna

Kontaktperson för projekt byggnation av ny infrastruktur
Jesper Shabani
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 68 31

Kontaktpersoner för projekt Tröingeskolan och Tröinge idrottshall
Linnea Severinson 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 51 55

Andreas Mellstedt
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 56 48