Skip to main content

Arbetet med Tröingedal går in i ny fas

Arbetet med stadsdelen Tröingedal fortsätter. Nu har detaljplanen som bestämmer hur området kan utvecklas vunnit laga kraft. Det betyder att planen gäller och att planeringen av den nya F-9-skolan i området går in i ett skarpare läge.

Fler och fler vill bo i Falkenberg. För att möta efterfrågan på nya bostäder och kommunal service planerar vi för en helt ny stadsdel. Stadsdelen får namnet Tröingedal och ligger nedanför Tröingeberg och utmed väg 767.

Planen är godkänd av kommunfullmäktige

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Tröingedal har pågått en längre tid och i slutet av mars godkände kommunfullmäktige detaljplanen. Fredagen den 22 april vann planen laga kraft. Det innebär att planen nu gäller och att det inte går att överklaga den.

– Det känns väldigt bra att planen har vunnit laga kraft. Det gör att vi kan fortsätta att utveckla Falkenberg ytterligare, inte minst med fler bostäder och en ny skola i området, säger Per Svensson, (S) kommunråd i Falkenbergs kommun.

Arbetet med Tröingeskolan går vidare

Nu när planen gäller går arbetet med den nya skolan in ett skarpare läge. Inom kort räknar byggprojektledaren att skicka in bygglovsansökan.

– Om allt går som planerat sker byggstarten sent i höst. Vi räknar med att skolan är klar 2025, säger Linnéa Severinson, på Falkenbergs kommun.

Bostäder och verksamhetslokaler

Utöver en ny F-9-skola blir det också möjligt att bygga bostäder i området. Planen gör det möjligt att bygga 210 till 410 bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterande i flerbostadshus i området. En exploatör kan bygga två till fem våningar samt ett hus på sju våningar. Planen ger exploatörer möjligheten att bygga garage ovan eller under mark. Vilken parkeringslösning som en exploatör väljer påverkar antalet bostäder.

I området blir det också möjligt att ha verksamhetslokaler som inte stör bostäderna, det kan till exempel vara kontor, hantverkare, vårdcentral och tandläkare.

Allmänheten har tyckt till

Under arbetet med detaljplanen har allmänheten haft möjlighet att tycka till om planen. Dels under samrådstiden och dels under den så kallade granskningen.

Fakta:

Tröingeskolan – Den lilla skolan i den storalänk till annan webbplats

Skolan blir en F-9 skola med fyra klasser per årskurs vilket motsvarar cirka 1000 elever. Varje stadie får en egen ingång och egen del inne i skolan. Skolan får också två matsalar. En matsal för barn i årskurs F-3 och en matsal för elever i årskurs 4-9. Även skolgården blir uppdelad för att passa barn i olika åldrar. Det här gör att varje stadie blir en liten skola i den stora.

Till skolan kommer en idrottshall att byggas för skolverksamhet och föreningsliv med inriktning för gymnastik.


Fyra fakta om stadsdelen

  • Planen säger att det är möjligt att bygga 210 till 410 bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterande i flerbostadshus i området. En exploatör har möjligheten att bygga garage ovan eller under mark. Vilken parkeringslösning exploatören väljer påverkar antalet bostäder.
  • Norr om Hällinge ringväg planerar vi in ett naturområde som ska ta hand om vatten från såväl vanligt regn som kraftiga skyfall. Detta gynnar det nya området och delar av Tröingeberg.
  • För att det ska bli lättare att ta sig fram planerar vi två nya cirkulationsplatser. En på Lasarettsvägen med anslutning till Hällinge ringväg och en på Hällinge ringväg med anslutning mot väg 767.
  • För att göra det lättare att cykla till tågstationen möjliggör vi för en ny gång- och cykelväg längs Ätrastigen. För att det ska vara enkelt att cykla till centrum möjliggör vi också för en ny tunnel under väg 767.